Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2016

24/09/2016 09:10 - Xem: 1009
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 1 năm 2016 05/QĐ-ĐHNL-ĐT 05/01/2016

Tải về

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 4 năm 2016 412/QĐ-ĐHNL-ĐT 07/04/2016  Tải về
3 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2016 656/QĐ-ĐHNL-ĐT 13/06/2016  Tải về
4 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2016 678/QĐ-ĐHNL-ĐT 17/06/2016  Tải về
5 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2016 750/QĐ-ĐHNL-ĐT 07/07/2016 Tải về
6 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 8 năm 2016 922/QĐ-ĐHNL-ĐT 17/08/2016 Tải về
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2016 1212/QĐ-ĐHNL-ĐT 23/09/2016 Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN