Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Văn bản

Quyết định số 1258/QĐ-ĐHNL-KT&ĐBCLGD ngày 04/10/2016 v/v ban hành quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm thi kết thúc học phần của Trường ĐHNL

04/10/2016 13:34 - Xem: 454

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN