Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

20/08/2018 16:09 - Xem: 1138
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy 1046/QĐ-ĐHNL-HSSV 16/08/2018 Tải về
2 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy 169/QĐ-ĐHNL-HSSV 20/02/2019

  Tải về

3 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung từ kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy  280/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/03/2019 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN