Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

06/01/2021 11:00 - Xem: 1446
Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mới của Nghiệp đoàn TOYO ngày 25/12/2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN