Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

15/08/2019 10:00 - Xem: 1063
Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 1129/QĐ-ĐHNL-HSSV 12/8/2019 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 363/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/5/2020

  Tải về

3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 432/QĐ-ĐHNL-HSSV 16/6/2020 Tải về

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN