Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên năm 2020

10/08/2020 09:00 - Xem: 1244
Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Sổ tay sinh viên năm 2020 (Áp dụng cho sinh viên K52)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN