Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Văn bản Phi chính quy

Thông tư số:02/2019/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số Điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ CQ; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành ĐT giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/03/2019 08:38 - Xem: 163

Thông tư số:02/2019/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số Điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ CQ; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành ĐT giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, đã được sử đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN