Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Hợp tác đối ngoại Văn bản

Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

15/05/2015 14:00 - Xem: 934
Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

Danh mục Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

STT

Tên loại văn bản

 

Cấp Nhà nước/cấp Bộ

1

Thông Tư số 41/2012/TT-BCA ngày 29/06/2011 Hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào

2

Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/08/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

3

Thông tư  số 17/2014/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

4

Quy chế quản lý đoàn của Tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên, số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015

 

Cấp Đại học Thái Nguyên

11

Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN, 22/10/2015 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

12

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 08/1/2016  về việc Ban hành quy định công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

 

Cấp Trường Đại học Nông Lâm

13

Quyết định 623/QĐ-TCCB ngày 04/5/2014 về quy định, trình tự, thủ tục và công tác quản lý cán bộ đi  công tác, đào tạo trong nước và ngoài nước

14

Quyết định số 1570/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 07/12/2016 về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm

15

Hướng dẫn quy trình quản lý đoàn ra

16

Hướng dẫn Hồ sơ cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài

17

Hướng dẫn hồ sơ cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN