Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng
Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Thực hiện công văn số 1313/ĐHTN- CTHSSV ngày 19/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (K47) họp ngày 15/7/2019

Xem thêm
Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Thực hiện thông báo về việc phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 1) họp ngày 04/4/2019

Xem thêm
Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Chương trình học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang HESSEN và WUS đã triển khai tại Việt Nam suốt 25 năm

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 họp ngày 22/10/2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 10/8/2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 27/3/2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2017-2018 họp ngày 06/10/2017

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Ii năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 45 họp ngày 10/7/2017

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2015-2016

Xem thêm
Công văn trao học bổng cho sinh viên năm 2016

Công văn trao học bổng cho sinh viên năm 2016

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet tặng cho SV trường Đại học Nông Lâm 75 suất học bổng

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2015-2016 họp ngày 27/4/2016

Xem thêm