Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
26/01/2024 Quyết định số 121-QĐ/ĐU ngày 15/01/2024 của ĐU Trường ĐHNL thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ PV rà soát, bổ sung QH cán bộ cấp ủy và cán bộ LĐ, QL nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
26/01/2024 Kế hoạch số 47-KH/ĐU, ngày 15/01/2024 của Đảng ủy Trường ĐHNL về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2024
26/01/2024 Quyết định số 99-QĐ/ĐU, ngày 07/3/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 02-QĐ/ĐU ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường ĐHNL về công tác quy hoạch cán bộ
26/01/2024 Quy định số 02-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về công tác quy hoạch cán bộ
04/01/2024 Quyết định số 120-QĐ/ĐU, ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc chuẩn y Bí thư Chi bộ Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2022-2025
04/01/2024 Quyết định số 341-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2023 của Đảng ủy ĐHTN về việc khen thưởng đảng viên
04/01/2024 Quyết định số 115-QĐ/ĐU, ngày 14/12/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi bộ; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý; đảng viên năm 2023
04/01/2024 Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 28/11/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường ĐHNL năm 2023
29/12/2023 Thông báo lần 2 về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023
01/06/2022 Công văn V/v phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2021 - 2022
27/05/2017 Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng Kế hoạch tài chính Cập nhật