Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
31/05/2021 Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sửa đổi
11/05/2021 Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục năm 2020-2021
11/05/2021 Hướng dẫn 10HD - CĐN về khen thưởng chuyên đề CĐGDVN
09/04/2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021
05/04/2021 Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CBVCNLĐ năm 2021
29/03/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm
27/08/2020 Quyết định tặng Giấy chứng nhận của CĐ ĐHTN Giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2019-2020
27/08/2020 Quyết định tặng bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2018-2019
20/08/2020 Quyết định tặng Giấy khen của CĐ ĐHTN năm học 2019-2020
03/05/2018 Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục
26/04/2018 Hướng dẫn và phát động triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
07/04/2017 Kế hoach trien khai thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường giai đoạn 2016-2019
05/04/2017 Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 05 CTTW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 2017
05/04/2017 Chương trình hành động của Công đoàn Trường ĐHNL phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị giai đoạn 2017-2020
03/04/2017 Chương trình hành động phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2019