Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Bùi Thanh Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

31/01/2018 14:57 - Xem: 162

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1725/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 18 tháng 01 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Bùi Thanh Hải 

Về đề tài: "Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành: Quản lý Đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Đặng Văn Minh - Đại học Thái Nguyên            

2. TS. Nguyễn Văn Toàn - Viện Quy hoạch nông nghiệp và Phát triển nông thông

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1725/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Hội khoa học đất Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Hoàng Hải

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phản biện 3

6

TS. Đào Đức Mẫn

Tổng cục Quản lý đất đai

Ủy viên

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Ủy viên

 

 

 

Sau khi nghe NCS. Bùi Thanh Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1) Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, đã đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất gắn với loại hình sử dụng đất, kiểu sử dụng đất lúa hiệu quả, linh hoạt theo 3 cấp độ nghiêm ngặt, linh hoạt và cho phép chuyển đổi ngay dựa trên chất lượng đất đai và khả năng thích hợp với cây lúa phù hợp với sự thay đổi cung cầu lúa gạo.

(2) Đã xây dựng được bộ dữ liệu đất đai trồng lúa huyện Phú Bình bao gồm cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính về chất lượng đất đai và khả năng thích hợp đối với trồng lúa làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả và các nghiên cứu có liên quan.   

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Bùi Thanh Hải xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản ý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Bùi Thanh Hải  .

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Bùi Thanh Hải  .

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN