Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Hải Hiếu

15/03/2021 00:00 - Xem: 889

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải Hiếu

Tên đề tài luận án: “Tuyển chọn giống ngô và biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện đất dốc tại tỉnh Yên Bái” thuộc ngành Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Văn Minh

                                               TS. Trần Trung Kiên

Thời gian: 8 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN