Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Đỗ Thị Lan Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

04/06/2020 17:00 - Xem: 427

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số Quyết định số 274/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Lan Phương

Về đề tài: “Nghiên cứu bệnh gạo lợn do ấu trùng Cysticercus cellulosae gây ra tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và biện pháp phòng chống”

Ngành: Ký sinh trùng & vi sinh vật học Thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan - Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

2. PGS. TS. Nguyễn Thị Ngân - Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên theo quyết định số: 274/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên

Thú y

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Vi sinh vật

học thú y

Thư ký

3

PGS.TS. Phạm Ngọc Doanh

Ký sinh trùng học thú y

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

Vi sinh vật

 học thú y

Phản biện 2

5

PGS.TS. Lê Minh

Ký sinh trùng học thú y

Phản biện 3

6

TS. Lê Minh Hà

Ký sinh trùng học thú y

Ủy viên

7

TS. Phan Thị Hồng Phúc

Ký sinh trùng học thú y

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Đỗ Thị Lan Phương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

Là nghiên cứu có hệ thống về bệnh lợn gạo, (1) từ đặc điểm dịch tễ tại tỉnh Sơn La và Điện Biên, đặc điểm lâm sàng, bệnh lý ở cả lợn nhiễm tự nhiên và lợn gây nhiễm; chẩn đoán và phòng trị bệnh lợn gạo; (2) xây dựng được bản đồ dịch tễ về sự lưu hành bệnh lợn gạo tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên; (3) đề xuất biện pháp phòng chống bệnh gạo trên cơ sở nghiên cứu sức sống của ấu trùng trong những điều kiện khác nhau, mối liên quan giữa tập quán chăn nuôi và sinh hoạt với nguy cơ nhiễm lợn gạo và sán dây ở người, từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.   

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu bệnh gạo lợn do ấu trùng Cysticercus cellulosae gây ra tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và biện pháp phòng chống” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y; Mã số: 9640104 với số phiếu tán thành là 06/06 (100%). NCS. Đỗ Thị Lan Phương xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y. 6/6 (100%) thành viên có mặt tại Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Đỗ Thị Lan Phương.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y, các giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

           Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Đỗ Thị Lan Phương.

            Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Đỗ Thị Lan Phương

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN