Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Hà Văn Quyết bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

12/01/2018 10:06 - Xem: 246

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số Quyết định số 1625/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 23 tháng 12 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Hà Văn Quyết

Về đề tài: Nghiên cứu một số đặc tính của virus gây bệnh Marek ở gà nuôi công nghiệp tại phía Bắc Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu lực vắc xin phòng bệnh”.  

Ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học Thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên –Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

2. PGS. TS. Phạm Công Hoạt – Bộ Khoa học và Công nghệ

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 1625/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Chủ tịch HĐ

Viện Thú y Quốc gia

2

PGS.TS. Trương Quang

Phản biện 1

Học viện Nông nghiệp

Việt Nam

3

PGS.TS. Phùng Quốc Chướng

Phản biện 2

Viện Thú y Quốc gia

4

TS. Nguyễn Văn Cảm

Phản biện 3

Viện Thú y Quốc gia

5

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Thư ký

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

6

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

7

TS. Trần Đức Hạnh

Ủy viên

Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet

 

 

     Sau khi nghe NCS. Hà Văn Quyết trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

(1). Chủng virus MDV 6.13 là chủng virus gây bệnh Marek lần đầu tiên được phân lập và xác định đặc tính gene học, độc lực gây bệnh cho gà ở Việt Nam. Chủng virus Marek này có thể là nguồn gene phục vụ nghiên cứu mức độ tương đồng của chủng vắc xin và chế tạo vắc xin nội địa phòng bệnh Marek trong tương lai.

(2). Lần đầu tiên NCS đánh giá hiệu quả bảo hộ thực tế của một loại vắc xin đa giá nhập ngoại bằng chủng virus phân lập tại Việt Nam.

          (3). Kết quả thử nghiệm xác định chất bổ trợ có tác dụng tăng cường hiệu lực của vắc xin, làm tăng hiệu quả phòng bệnh Marek, giảm thiệt hại do bệnh này gây ra và tăng thu nhập cho người chăn nuôi gà.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu một số đặc tính của virus gây bệnh Marek ở gà nuôi công nghiệp tại phía Bắc Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu lực vắc xin phòng bệnh” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y; Mã số: 9640104 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Hà Văn Quyết xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Hà Văn Quyết.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Lãnh đạo Khoa Chăn nuôi thú y, các giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

           Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Hà Văn Quyết.

            Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Hà Văn Quyết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN