Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Hoàng Thị Minh Thu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

03/04/2019 11:02 - Xem: 281

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 30 tháng 3 năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Minh Thu

Về đề tài: "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên ".

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Trần Văn Điền, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 191/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Dương Thị Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Trần Văn Quang

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Hội giống cây trồng Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Trần Minh Tiến

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Viện KHNNVN

Phản biện 3

6

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Viện Bảo vệ Thực vật - Viện KHNNVN

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Hoàng Thị Minh Thu trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

- Đã xác định được giống khoai tây KT1 có thời gian sinh trưởng trung bình, sinh trưởng và phát triển tốt; nhiễm nhẹ với một số đối tượng sâu, bệnh hại chính; cho năng suất cao và chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu ăn tươi và chế biến. Đây là giống phù hợp phục vụ sản xuất khoai tây trong vụ Đông tại tỉnh Thái Nguyên.

- Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác giống khoai tây KT1 trong vụ Đông tại tỉnh Thái Nguyên bao gồm: thời vụ trồng từ 1-10/11; mật độ trồng 5 khóm/m2; lượng phân bón 15 tấn phân chuồng + 150 kg N + 150 kg P2O5 + 180 kg K2O/ha; tưới nước bổ sung 3 lần vào các giai đoạn 15, 45 và 75 ngày sau trồng; vun luống 2 lần/vụ vào thời điểm 15 và 45 ngày sau trồng.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Hoàng Thị Minh Thu xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Hoàng Thị Minh Thu.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Hoàng Thị Minh Thu.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

     Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Hoàng Thị Minh Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN