Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Ngô Xuân Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Lâm sinh

23/07/2020 15:00 - Xem: 162

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Ngô Xuân Hải

Về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn”.

Ngành:  Lâm sinh; Mã số: 9.62.02.05

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Đại Hải – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 409/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Đặng Kim Vui

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Dương Văn Thảo

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

GS.TS. Phạm Văn Điển

Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT

Phản biện 1

4

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Phú Hùng

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

6

TS. Vũ Thị Quế Anh

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Ủy viên

7

TS. Hồ Ngọc Sơn

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

Sau khi nghe NCS. Ngô Xuân Hải  trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên các điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:

(1). Kết quả Đề tài luận án là những dữ liệu khoa học quan trọng đóng góp vào nghiên cứu cấu trúc rừng, định lượng carbon tích luỹ của rừng Vầu đắng;

(2). Lượng carbon tích luỹ của rừng Vầu đắng là cơ sở quan trọng cho việc xác định chi trả dịch vụ môi trường rừng;

(3). Luận án có thể được sử dụng là tài liệu tham khảo cho xây dựng kế hoạch, quản lý rừng Vầu đắng ở tỉnh Bắc Kạn và các địa phương có điều kiện tương đồng.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng (Indosasa Angustata Mc.Clure) thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Lâm sinh ; Mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Ngô Xuân Hải xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Lâm sinh. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Lâm sinh cho NCS. Ngô Xuân Hải.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Lâm nghiệp, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Lâm sinh cho NCS. Ngô Xuân Hải.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Ngô Xuân Hải

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN