Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Thị Hương Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

10/07/2020 14:20 - Xem: 357

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số: 367/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 27/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hương Giang

Về đề tài: "Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa, bệnh giun lươn (Strongyloidosis) trên lợn tại tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị”.

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y       

Mã số: 9.64.01.04.

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan - Trường ĐH Nông Lâm

2. TS. Nguyễn Văn Quang - Trường ĐH Nông Lâm

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo Quyết định số: 367/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 27/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên) gồm:

TT

Họ và tên - 

Chức danh, học vị

Trách nhiệm trong HĐ

Đơn vị

công tác

Ghi chú

1

PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực

Chủ tịch

Hội đồng

Học viện Quân y

 

2

PGS.TS. Lê Minh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

 

3

PGS.TS. Hà Duy Ngọ

Phản biện 1

Viện sinh thái & Tài nguyên sinh vật

 

4

TS. Bùi Khánh Linh

Phản biện 2

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

5

PGS.TS. Đặng Xuân Bình

Phản biện 3

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

 

6

TS. Lê Minh Hà

Ủy viên HĐ

Cục Thú y

 

7

PGS.TS. Phùng Quốc Chướng

Ủy viên HĐ

 Viện Thú y Quốc gia

 

 

     Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Hương Giang trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 6 điểm mới, đó cũng là 6 đóng góp mới của luận án:

(1). Phát hiện được 4 loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa lợn tại tỉnh Bắc Giang: Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, Trichocephalus suis  Strongyloides ransomi.

(2). Đã xác định được tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn tại Bắc Giang (56,08% qua mổ khám và 59,47% qua xét nghiệm phân).

(3). Định danh được loài giun tròn Strongyloides ransomi bằng kỹ thuật hình thái học và kỹ thuật sinh học phân tử.

(4). Xác định được đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và lâm sàng bệnh giun lươn ở lợn.

(5) Thử nghiệm được 3 loại thuốc fenbendazole liều 5mg/kg TT, thiabendazole liều 6,5mg/kg TT và  ivermectin liều 0,3 mg/kg TT đều an toàn và có hiệu lực tẩy giun lươn Strongyloides ransomi từ 92,13% đến 98,46%.

(6) Đã đề xuất được biện pháp phòng chống bệnh giun lươn (Strongyloidosis) cho lợn hiệu quả.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa, bệnh giun lươn (Strongyloidosis) trên lợn tại tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị”. đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04. với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Thị Hương Giang xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Thú y cho NCS. Nguyễn Thị Hương Giang.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, các nhà khoa học. Đại diện Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đơn vị nơi NCS công tác, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Thú y cho NCS. Nguyễn Thị Hương Giang.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Hương Giang

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN