Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Xuân Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

11/07/2019 10:33 - Xem: 141

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 04 tháng 7 năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Cường

Về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên”.

Ngành: Khoa học cây trồng                  

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

TS. Đặng Văn Thư, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 775/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

PGS.TS. Trần Văn Điền

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch

Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Mão

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký HĐ

3

PGS. TS. Lê Tất Khương

Bộ Khoa học & Công nghệ

Phản biện 1

4

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện KHKT NLN MN phía Bắc

Phản biện 2

5

TS. Chu Xuân Ái

Hiệp hội chè Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên HĐ

7

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên HĐ

 

 

     Sau khi nghe NCS. Nguyễn Xuân Cường trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 5 điểm mới, đó cũng là 5 đóng góp mới của luận án:

- Đã xác định được sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến năng suất của giống chè Kim Tuyên.

- Đã xác định được mức độ ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến chất lượng (hàm lượng tanin, axit amin, đường khử và chỉ số hợp chất thơm) của giống chè Kim Tuyên.

- Đã xác địn giống chè Kim Tuyên khi che ánh sáng trong vụ hè đã làm giảm hàm lượng tanin và tích lũy nhiều hơn axit amin từ đó chất lượng chè tăng lên đáng kể.

- Đã xác định được độ cao của giàn che và thời gian che sáng trước khi thu hoạch để làm tăng chất lượng nguyên liệu giống chè kim tuyên ở vụ hè

- Đã xác định mức phân bón trong điều kiện có che ánh sáng cho giống Kim Tuyên ở vụ hè để làm tăng chất lượng nguyên liệu.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Xuân Cường xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Xuân Cường.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Xuân Cường.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN