Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nông Thị Thu Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

28/01/2019 09:50 - Xem: 234

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nông Thị Thu Huyền 

Về đề tài: "Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”.

Ngành: Quản lý Đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên            

2. PGS.TS. Lê Thái Bạt - Hội Khoa học đất Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1799/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Hội khoa học đất Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Phạm Anh Tuấn

Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Phản biện 3

6

PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

Trường ĐH Mỏ - Đại chất

Ủy viên

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Ủy viên

 

 

 

Sau khi nghe NCS. Nông Thị Thu Huyền trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

(1) Đã đánh giá định lượng về tiềm năng đất đai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở cách tiếp cận hệ thống và liên ngành;

(2) Tích hợp kết quả phân hạng thích hợp đất đai với giải bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định quy mô diện tích đất đề xuất sử dụng cho các LUT, kiểu sử dụng đất bền vững;

(3) Đã lựa chọn, đề xuất được một số mô hình và giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Đánh giá tiềm năng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nông Thị Thu Huyền xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nông Thị Thu Huyền.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nông Thị Thu Huyền  .

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Nông Thị Thu Huyền

BÀI VIẾT LIÊN QUAN