Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Phạm Thị Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

31/01/2018 15:03 - Xem: 250

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1782/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 28 tháng 1 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Phạm Thị Trang

Về đề tài: "Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và chế tạo Kit chẩn đoán bệnh Tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại tỉnh Tuyên Quang”.

Ngành:  Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1.GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan –Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

2.PGS. TS. Phạm Công Hoạt – Bộ Khoa học và Công nghệ

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1782/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch HĐ

2

TS. Nguyễn Thị Ngân

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Thư ký

3

PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh

Viện nghiên cứu hệ gen

Phản biện 1

4

TS. Bùi Khánh Linh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Thị Bích Nga

Viện Công nghệ sinh học

Phản biện 3

6

PGS. TS. Lê Văn Sơn

Viện công nghệ sinh học

Ủy viên

7

PGS. TS. Đặng Xuân Bình

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Ủy viên

 

 

   

Sau khi nghe NCS. Phạm Thị Trang trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

     (1) Kết quả của luận án là những kết quả mới bổ sung thông tin về các phương pháp chẩn đoán nhanh tiên mao trùng trên trâu đồng thời có ý nghĩa thực tiễn quan trọng góp phần chẩn đoán nhanh, đặc hiệu góp phần điều trị kịp thời và hiệu quả bệnh tiên mao trùng trên trâu.

       (2) Đã chế tạo thành công Kit CATT từ kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT 1.2 với độ nhạy và độ đặc hiệu của phản ứng đạt trên 97%, có khả năng ứng dụng để chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác.

       (3) Đã sử dụng phác đồ gồm trypamidium samorin liều 1,0 mg/kgTT; nước muối sinh lý 200 ml/con; cafein 20% 15 ml/con; vitamin C 5% 15 ml/con; vitamin B1 2,5% 15 ml/con điều trị bệnh tiên mao trùng cho trâu tại tỉnh Tuyên Quang đạt hiệu quả cao và an toàn (100%), sau 35 ngày không thấy tái nhiễm tiên mao trùng.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án " Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và chế tạo Kit chẩn đoán bệnh Tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại tỉnh Tuyên Quang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Phạm Thị Trang  xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y cho NCS. Phạm Thị Trang.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y cho NCS. Phạm Thị Trang.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Phạm Thị Trang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN