Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Vi Xuân Học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

31/03/2020 00:00 - Xem: 297

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-ĐHNL - ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 25 tháng 3 năm 2020 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Vi Xuân Học

Về đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang ".

Ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9620110

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện Nghiên cứu Rau quả

TS. Nguyễn Văn Vượng, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 98/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Trường Đại học Nông Lâm -ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm -ĐHTN

Thư ký

3

PGS. TS. Khuất Hữu Trung

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện KHNN Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng

Trường Đại học Nông Lâm -ĐHTN

Phản biện 2

5

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Viện BVTV, Viện KHNN Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thế Huấn

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS Vi Xuân Học trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, đánh giá được đặc điểm nông sinh học, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật và xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang, kết quả nghiên cứu của luận án đã làm nên những điểm mới, đó cũng là những đóng góp mới của luận án:

       - Luận án đã đánh giá được đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Xuân Vân là giống bưởi có tán lá dạng hình cầu; cây 9 năm tuổi sinh trưởng ổn định có chiều cao trung bình 6,84 m, đường kính tán 7,15 m, đường kính gốc 17,1 cm, có 9,6  cành cấp 2/cây. Cây ra từ 3 đên 4 đợt lộc/năm, lộc Xuân có số lượng lộc nhiều nhất trong năm. Lá có hình dạng ô van, màu xanh nhạt, mép lá gợn sóng. Hoa đơn hoặc chùm, mầu trắng sáng, số cánh hoa từ trung bình 4,33 cánh/hoa, số chỉ nhị trung bình 28,84 chỉ nhị/hoa, thời gian nở hoa từ 22 đến 27 ngày; thời gian từ tắt hoa đến thu hoạch từ 200 đến 220 ngày; tỷ lệ đậu quả trung bình từ 0,84 đến 0,93%. Quả có dạng hình cầu, vỏ quả khi chín có màu vàng nhạt, khối lượng quả trung bình từ 0,913 đến 0,945 kg; số múi từ 13,2 đến 13,3 múi/quả; số hạt từ 124,2 đến 128,2 hạt/quả; tỷ lệ phần ăn được từ 52,3 đến 54,62%. Thời gian cho thu hoạch quả tập trung vào tháng 10 và tháng 11.

       Cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu Rau quả đã cho cây ra hoa sớm hơn từ 4 đến 5 ngày và cho năng suất bưởi Xuân Vân đạt từ 123,5 đến 125,6 kg/cây; Khoanh vỏ vào ngày 25 tháng 12 đã cho cây ra hoa sớm từ 1 đến 7 ngày và cho năng suất từ 109,4 đến 109,8 kg/cây; Xử lý GA3 đã ảnh hưởng đến năng suất và giảm số lượng hạt trên quả. Phun GA3 với nồng độ 50 ppm cho năng suất từ 190,1 đến 199,8 kg/cây. Phun GA3 với nồng độ 90 ppm đã làm giảm số lượng hạt/quả, từ 128,2 đến 130,2 hạt/quả xuống 38,3 đến 40,9 hạt/quả; Thụ phấn bổ sung bằng nguồn phấn từ cây bưởi chua đã làm tăng tỷ lệ đậu quả từ 32,7% đến 34,7%/công thức; Bưởi Xuân Vân được bảo quản bằng màng thông minh đã hạn chế được sự hao hụt khối lượng tự nhiên so với phương pháp bảo quản truyền thống, với tỷ lệ thối hỏng sau 12 tuần bảo quản ở mức 6,66% và 5,55%; duy trì được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng và giá trị thương phẩm bưởi Xuân Vân.

-  Áp dụng áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác theo kết quả nghiên cứu của đề tài vào xây dựng mô hình bưởi Xuân Vân tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã làm tăng năng suất từ 149,7 đến173,7 kg/cây, lãi thuần tăng từ 1.995.900 đồng lên 2.064.900 đồng/cây so với biện pháp canh tác tuyền thống của người dân hiện đang áp dụng

       Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang ’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành Khoa học cây trồng với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Vi Xuân Học xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Vi Xuân Học.

       Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, gia đình và những người quan tâm.

       Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Vi Xuân Học.

        Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Vi Xuân Học


BÀI VIẾT LIÊN QUAN