Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Hoàng Hải Hiếu

17/08/2020 08:36 - Xem: 142

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Hoàng Hải Hiếu với đề tài: " Tuyển chọn giống ngô và biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện đất dốc tại tỉnh Yên Bái ".

Ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9. 62. 01. 10.

Thời gian: 8h, ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN