Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Thị Khánh Hòa

03/01/2022 16:25 - Xem: 150

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Khánh Hòa về đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, bệnh do giun tròn Spirocerca spp. gây ra trên chó tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04.

Thời gian: 8 giờ,  ngày 12 tháng 01 năm 2023.

 Địa điểm:  Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN