Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Văn Bẩy

23/02/2021 09:50 - Xem: 369

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lê Văn Bẩy về đề tài: “Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên".

Ngành: Phát triển Nông thôn; Mã số: 9. 62. 01. 16.

Thời gian: 8h, ngày 05 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN