Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

30/12/2017 14:57 - Xem: 212

 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hạnh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống địa lan Kiếm và biện pháp kỹ thuật cho giống lan Hoàng Vũ (Cymbidium sinense)” thuộc ngành Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Người hướng dẫn khoa học:

                                                   1.  PGS.TS. Đào Thanh Vân

                                                   2. PGS.TS. Đặng Văn Đông

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN