Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo
29/04/2016 12:05 - Xem: 1904

Thời gian và kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho K44 CNSH, K44 CNTP và K44 CNSTH

Theo kế hoạch đào tạo của Trường ĐH Nông Lâm. Hiện nay các sinh viên Khóa 44 đã học xong các môn học theo khung chương trình đào tạo và chuẩn bị đi TTTN cuối khóa. Kế hoạch TTTN cụ thể như sau:

   TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CNSH- CNTP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---***---

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10  năm 2015

 

Thời gian và kế hoạch thực tập tốt nghiệp

 cho K44 CNSH, K44 CNTP và K44 CNSTH

Theo kế hoạch đào tạo của Trường ĐH Nông Lâm. Hiện nay các sinh viên Khóa 44 đã học xong các môn học theo khung chương trình đào tạo và chuẩn bị đi TTTN cuối khóa. Kế hoạch TTTN cụ thể như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 

1

Lập danh sách đi TTTN cho sinh viên từng lớp

 

01/11/2015 đến 13/11/2015

Lớp trưởng lập danh sách và gửi lại cho giáo vụ chậm nhất 11h ngày 13/11/2015

 

Lập danh sách tên đề tài

 

Địa điểm thực tập

 

Tên giáo viên hướng dẫn

 

2

Viết đề cương và thông qua đề cương

08/11/2015 đến 20/11/2015

 

 

Có chữ kí của giáo viên hướng dẫn, nộp lại đề cương trước khi bảo vệ (10 bản in 2 mặt, giấy thường, không cần đóng bìa giấy cứng)

Lớp trưởng thu toàn bộ đề cương, gửi lại giáo vụ chậm nhất 11h ngày 20/11/15

 

3

Bảo vệ đề cương

30/11/2015

 

 

4

Nộp lại đề cương sau khi sửa

05/12/2016

Lớp trưởng thu đề cương theo lớp và nộp lại đề cương có chữ ký của GVHD cho giáo vụ trước 11h ngày 05/12/2015

 

5

Làm tờ trình để nhà trường ra quyết định cho sinh viên đi TTTN

17-20/11/2015

Lớp trưởng và giáo vụ kiểm tra lại danh sách, tên đề tài và sửa chữa nếu có thay đổi

 

6

Đi Thực tập tốt nghiệp

24 tuần: từ 14/11/2015 đến

- 14/05/2016

Bên ngoài và trong trường

 

7

Nộp Hồ sơ hoàn chỉnh

 

 

 

 

 

 

21/05/2016

Bộ môn thu theo ngành và nộp lại toàn bộ cho Giáo vụ trước 11h ngày 21/05/2015

(Lớp trưởng sẽ thu và nộp lại cho các Bộ môn trước 10h ngày 21/05/2015)

 

 Chú ý:

- Toàn bộ Hồ sơ để trong túi hồ sơ (theo quy định)

- Tất cả các trường hợp nộp Hồ sơ luận văn sau 10h ngày 21/05/2015 sẽ không được bảo vệ tốt nghiệp Tốt nghiệp ĐỢT I kỳ học II năm học 2015-2016

 

Báo cáo tốt nghiệp có chữ kí của giáo viên hướng dẫn

 

Nhật ký thực tập

 

Số liệu thô

 

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

 

Nhận xét của giáo viên phản biện (GVPB nộp)

 

Giấy xác nhận của cơ sở thực tập (Trường hợp thực tập ngoài trường)

 

9

Bảo vệ Tốt nghiệp

(Thời gian bảo vệ dự kiến

23/05/2016 -  30/05/2016

Sinh viên tự photo báo cáo cho hội đồng và chuẩn bị pp báo cáo (theo số lượng thành viên hội đồng được công bố)

 

10

Nộp lại báo cáo đã sửa

(2 Luận văn có bìa cứng có chữ kí của GV + 02 đĩa CD cho khoa, Nộp cho thư viện 01 quyển khóa luận và lệ phí

(Mầu bìa và cách thức đóng bìa khóa luận sẽ được thông báo trước thời gian bảo vệ TN)

 

10/06/2016

Lớp trưởng thu và nộp lại cho giáo vụ muộn nhất 10 giờ ngày 10/06/2016

 

11

Xét tốt nghiệp lần I

- Những sinh viên có đủ các điều kiện sau

+ Tích lũy đủ số TC và điểm tích lũy đủ theo yêu cầu của nhà trường

+ Chứng chỉ GDQP

+ Chứng chỉ GDTC

+ Chứng chỉ IC3 hoặc tương đương

+ Chứng chỉ tiếng anh A2 hoặc tương đương

+ Hoàn thành các khoản học phí, đoàn phí và khoản đóng góp chung khác (nếu có)

 

- Những sinh viên đủ điều kiện xét TN đợt 1 nhưng muốn học cải thiện điểm xin hoãn xét TN đợt 2 phải viết đơn xin hoãn xét TN đợt 1 và nộp lại cho GV trước khi xét TN đợt 1 (nộp trước ngày 15/06/2015).

- Những sinh viên xét TN đợt 1 từ k38, 39, 40, 41, 42, 43 phải có xác nhận dân  sự của công an xã về thời gian nghỉ học có thời hạn tại trường

 

 

10/06/2016 -  15/6/2016

 

 

12

Xét tốt nghiệp lần II

Sinh viên xin hoãn xét TN đợt 1 hoặc sinh viên có đủ điều kiện để xét TN làm đơn xin xét TN đợt 2 và gửi cho giáo vụ khoa, kèm theo các hồ sơ liên quan (theo yêu cầu)

Theo kế hoạch Nhà trường

 

 

 

Khoa CNSH-CNTP

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Duy

Người Lập Kế Hoạch

(Đã ký)

 

 

ThS. Trịnh Thị Chung

 

NHỮNG SẢN PHẨM PHẢI HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI BẢO VỆ VÀ SAU KHI BẢO VỆ KHÓA LUẬN

 

1. Nộp sản phẩm trước khi bảo vệ

- Báo cáo TN: 2 quyển (1 cho phản biện, 1 cho GVHD)

- Giấy xác nhận của cơ sở đến thực tập (Đối với Sinh viên thực tập ngoài trường)

- Số liệu thô

- Nhật ký thực tập

- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

2. Nộp sản phẩm sau khi bảo vệ

          -  Nộp 2 quyển đóng bìa cứng (1 quyển cho thư viện, 1 quyển lưu khoa)

          - 1 Đĩa CD /SV

          - 1 quyển lí lịch trích ngang có đầy đủ nội dung sau

                   + 1 ảnh 4 x 6

                   +  Họ tên, ngày sinh, quê quán, email, phone

                   + Tên khóa luận

                   + GVDH

                   + Địa điểm thực tập

Lý lịch trích ngang

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4 x 6

 

Họ và Tên : ………………………………

Ngày sinh :……………………………….

Quê quán  :……………………………….

Phone       : ………………………………

Email       : ……………………………….

 

 

 

Tên khóa luận tốt nghiệp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GVHD 1: ………………………………………….

GVHD 2:………………………………………….

Địa điểm thực tập:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Chi tiết down tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2220
Hôm nay 9824
Hôm qua 14484
Tuần này 80296
Tuần trước 105908
Tháng này 3615306
Tháng trước 0
Tất cả 42241601

Lượt truy cập: 42241638

Đang online: 2240

Ngày hôm qua: 14484

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ