Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
06/06/2017 17:47 - Xem: 501

Lịch công tác tuần 23 khoa Môi trường: 05/06/2017 - 11/06/20116

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

05/06

 

 

 

 

 - 07:00-07:30: Phòng họp A4

Lễ chào cờ đầu tuần - tháng 6 năm 2017

TP:

Đảng ủy, BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; lãnh đạo và toàn thể CBVC, NLĐ thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT TVHTSV, VP CTĐTCLC.

Trần Văn Điền

 

Cô Lan

 - 07:30-09:30: Phòng họp A4

Lễ ra quân tình nguyện hè năm 2017 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

TP: Đại diện BGH, Đoàn ĐH Thái Nguyên, BCH Đoàn trường, BTK HSV, Sinh viên trong thành phần triệu tập, đơn vị đồng hành

Trần Huê Viên

 

T. Đăng

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Thông qua kế hoạch đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát chính thức

TP: TP: BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội sinh viên, Trưởng các đơn vị; Trưởng và Phó phụ trách 10 tiêu chuẩn đánh giá

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2016-2017 (Các hình thức, danh hiệu TĐKT CĐ, danh hiệu Phụ nữ Hai Giỏi) và xây dựng nghị quyết công tác Quý 3/2017

TP: BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; Ban Nữ công; UBKT công đoàn

Đặng Xuân Bình

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp B2

Nghiệm thu đề tài cấp Đại học:

Tên đề tài: Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Thi

Mã số: ĐH2015-TN03-03

TP: Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Thứ Ba

06/06

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A4

(Bổ sung) Họp Tiểu ban Truyền thông, lễ tân và ANTT. Triển khai công việc chuẩn bị đón tiếp đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức

TP: Đinh Ngọc Lan; Nguyễn Đức Thạnh; Trần Huê Viên; Nguyễn Quang Tính; Nguyễn Chí Hiểu; Nguyễn Thị Ngân; Nguyễn Quý Ly; Đào Văn Lộc; Vũ Đức Chiến; Nguyễn Văn Đông; Hoàng Thị Nguyệt; Nguyễn Thị Thu Hà ; Lê Quang Tiến; Nguyễn Thị Duyên; Mai Quý Mạnh; Nguyễn Thế Giới; Dương Thị Thu Huyền; Trần Thị Dự; Trần Thị Thanh Tâm; Bùi Đình Lãm; Dương Xuân Lâm; Đặng Thái Phương; Lê Thị Thu Hiền; (Thành phần triệu tập theo QĐ của HT thành lập Ban lễ tân và đề xuất của Trưởng Ban Lễ tân về các cá nhân và đại diện đơn vị liên quan) 

Trần Huê Viên

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Thảo luận hợp tác với Đại học Edith Cowan, Úc.

Thành phần:

- Đại học Edith Cowan: (1) Prof. Andrew Woodward, Dean of the School of Science, (2) Dr. David Blake, International Project Manager.

- TUAF: Đại diện BGH (Ô. Hùng), Ô. Thọ (KHCN-HTQT), Ô. Hưng, Ô. Sơn (Khoa LN), B. Thanh (VP CTĐTCLC)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 09:30-11:00: Hội trường tầng I, Khách sạn Đông Á II

Gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Thái Nguyên

TP: Hiệu trưởng, Ủy viên BCH Liên hiệp hội KH tỉnh theo giấy mời

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Thái Nguyên

 

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A3

1. Họp xét hồ sơ tuyển sinh liên thông từ TC, CĐ lên ĐH; Văn bằng 2 hình thức VLVH ngành Lâm nghiệp, CNTY và Trồng trọt tại Trường Đại học Nông Lâm TN; và Lớp Thú y Tại Trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên

Thành phần: 

BGH; Ô. Điền; Ô Viên; Ô. Nông

Trung tâm đào tạo TNCXH: Bà Hằng, Ô. Huy, Bà Hương

Phòng, khoa chuyên môn: Ô. Bình (TCPC); Ô Thạnh (KT&ĐBCLGD); Ô. Tính (CTHSSV); Bà Lan (KHTC); Bà Dung (KKHCB); Ô. Hưng (khoa LN) Ô. Hưng (khoa Nông học) Bà Phúc (khoa CNTY)

2. Họp xét học bạ tuyển sinh lớp đại học hình thức VLVH ngành Nông Lâm kết hợp, Trồng trọt và CNTY tại Trường Đại học Nông Lâm TN và lớp Kinh tế nông nghiệp Tại Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình 

Thành phần: 

BGH; Ô. Điền; Ô Viên; Ô. Nông

Trung tâm đào tạo TNCXH: Bà Hằng, Ô. Huy, Bà Hương

Phòng, khoa chuyên môn: Ô. Bình (TCPC); Ô Thạnh (KT&ĐBCLGD); Ô. Tính (CTHSSV); Bà Lan (KHTC); Bà Dung (KKHCB); Ô. Hưng (khoa LN) Ô. Hưng (khoa Nông học) Bà Phúc (khoa CNTY) Ô. Sơn (khoa KT&PTNT)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

07/06

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp BTV Đoàn, BTK HSV trường

TP: BTV Đoàn, BTK HSV trường

Bí thư Đoàn TN

 

T. Đăng

 - 08:00-09:00: Phòng họp A2

Họp góp ý thông qua Quy định quản lý Hồ sơ sinh viên.

TP: Ban giám hiệu (Ô. Điền, Ô. Viên); phòng CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Lê Tuấn, Ô. Đỗ Tuấn); Phòng Đào tạo (B. Hà) phòng TTPC (B. Huyền); TTĐTTNCXH ( B. Hằng, Ô. Kiên); VPCTĐTCLC (Ô. Thảo)

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-10:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn trường, BTK HSV, Bí thư các LCĐ, CT Các LCH

TP: BCH Đoàn trường, BTK HSV, Bí thư các Liên chi Đoàn, CT Các LCH

Bí thư Đoàn TN

 

T Đăng

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với Uỷ ban Dân tộc thảo luận về chương trình phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về các cách tiếp cận trong công tác dân tộc

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Phương

- Thành phần khác: Cô Kiều Hương, Thầy Lê Tú, Thầy Luận (Khoa KT&PTNT)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thứ Năm

08/06

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên mở rộng

TP: Chủ tịch Hội CCB trường

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Triển khai kế hoạc đánh giá ngoài cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên tham gia phỏng vấn

TP: Thành phần: BGH, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể và bộ môn, giảng viên và CBVC được tham gia phỏng vấn

Trần Văn Điền

 

C Lan; T Thành; T Hải; T Hinh; C Phả; C Phương; C Hòa; Cô Huệ;

 - 14:00-15:45: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Đào Văn Biên (Khoa Quản lý Tài nguyên)

TP: Hội đồng theo QĐ.

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 15:45-17:30: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Chu Văn Trung (Khoa Quản lý Tài nguyên)

TP: HĐ theo QĐ.

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

Thứ Sáu

09/06

 

 

 - 08:00-11:00: Hội trường A

Chương trình xiếc thiếu nhi và tuyên dương, khen thưởng con cán bộ viên chức có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2016-2017

TP: BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Công đoàn bộ phận; toàn thể các cháu thiếu niên, nhi đồng con CBVC Trường Đại học Nông Lâm; BTV Công đoàn trường, Ban Nữ công; đại diện BTV Đoàn TN; đại biểu theo giấy mời và các Thầy/Cô,CBVC quan tâm

Trần Huê Viên

 

Con  CB GV  Toàn khoa

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Ban Cộng tác viên Hợp tác Quốc tế để xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm

TP: Thành phần: Theo Quyết định số 589/QĐ-ĐHLN-HTQT ngày 19/5/2017

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Triển khai kế hoạch đánh giá ngoài cho sinh viên tham gia phỏng vấn

TP: Trần Văn Điền; Thành phần: BGH; Đại diện lãnh đạo phòng CTHSSV; đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn và Toàn thế sinh viên tham gia phỏng vấn.

Phòng KT&ĐBCL

 

T Thành; Sinh viên tham gia phỏng vấn

Thứ Bảy

10/06

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Hồng Hạnh, ngành Khoa học cây trồng

TP: Theo Quyết định

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Chủ Nhật

11/06

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa CNSH&CNTP

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 ngành Công nghệ thực phẩm

TP: Thành phần: Ô.Nông; Ô.Trung ĐT; Ô.Tính CTHSSV; Ô.Bình TTPC; Ô.Thạnh, B.Tâm KT&ĐBCLGD; Ô.Duy CNSH&CNTP;  Khoa CNSH&CNTP.

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 08:00-11:30: Giảng đường C

8:00-11:30: Họp Hội đồng thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn khóa 24. TP. Hội đồng thẩm định đề cương (theo quyết định), học viên cao học ngành PTNT khóa 24 (Văn phòng khoa Kinh tế&PTNT chuẩn bị phòng họp và các logicstic khác)

TP: Hội đồng thẩm định theo quyết định

Khoa Kinh tế & PTNT

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2134
Hôm nay 7659
Hôm qua 8493
Tuần này 16152
Tuần trước 79233
Tháng này 2444161
Tháng trước 2639912
Tất cả 26848366

Lượt truy cập: 26848366

Đang online: 2134

Ngày hôm qua: 8493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ