Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
08/12/2019 23:15 - Xem: 224

Lịch công tác tuần 50 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (9/12- 15/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HOC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 50 năm 2019 (09/12 - 15/12/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

09/12

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp Ban thường vụ Đoàn trường

TP: - Ban thường vụ Đoàn trường

- Trưởng các Ban

Trần Hải Đăng

 

 - 08:00-09:30: Các phòng họp A1, A2, A3, A4 và B2

Các nhóm thảo luận Tổng kết 10 đề án của Đảng ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo thảo luận (theo mẫu đã gửi)

TP: Thành phần: 5 nhóm thảo luận đã phân công (Các nhóm trưởng chủ trì: Đ/c Điền, Đ/c Trung, Đ/c Hùng, Đ/c Phùng, Đ/c Tính)

T.Hưng, C.Lân, C.Xuyến

Các nhóm trưởng

 

 - 08:00-17:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

Thời gian:

+ sáng từ 8h - 11h: Phòng QLKH&HTQT, Đoàn TN, Hội SV, Phòng QLCL, VP Đảng ủy

+ chiều từ 14h - 17h: phòng CTHSSV, Phòng ĐT. 

Thành phần: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Họp giao ban Đoàn trường tháng 12/2019

TP: - BCH Đoàn trường

- Bí thư, phó bí thư các Liên chi Đoàn

T. Ưng, T.Toán

Trần Hải Đăng

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Các nhóm thảo luận tổng kết 10 đề án trình bày kết quả thảo luận

TP: TP: BCH Đảng bộ và Đại diện các nhóm thảo luận

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A3

Họp xét duyệt hồ sơ hệ LT ngành Thú y hình thức VLVH tại Trường ĐHNL Thái Nguyên

TP: Ô. Điền, B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Hương (KTT), Ô. Tính (HSSV), Ô. Bình ( QLCL)

Trần Văn Điền

 

 - 18:00-20:00: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp giao ban BCH Hội sinh viên T12/2019

TP: - BCH Hội sinh viên

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thứ Ba

10/12

 

 

 - 07:30-17:00: TT Hội nghị Hưng Yên

Hội nghị toàn quốc xây dựng tiêu chí môi trường cho Xây dựng Nông thôn mới

TP: TP: Ô. Điền, Bà Lan và Ô Hải (Khoa MT)

Bộ TN&MT

 

 - 08:00-09:00: Hội trường TTGDTX tỉnh Yên Bái

Bế giảng vào trao bằng TNĐH hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái

Thời gian: 8g30, thứ 3 ngày 10/12/2019

TP: Đại diện LĐ Trường (Ô Trung Chủ tịch HĐ trường), LĐ, CV phụ trách VBCC phòng CT HSSV, TTĐTTNCXH, BCN các Khoa: KT&PTNT, QLDĐ; LĐ cơ sở liên kết ĐT và Đại biểu theo giấy mời của cơ sở liên kết  đào tạo

Lê Sỹ Trung

 

 - 08:00-17:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

Thời gian:

+ Sáng từ 8h - 11h: Khoa KT&PTNT, Khoa NH, Khoa Cơ bản

 

+ Chiều từ 14h - 17h: Khoa MT, Khoa LN

 

Thành phần: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

T.Định

Nguyễn Thanh Hiếu

 

Thứ Tư

11/12

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp hội đồng xử lý số dư tạm ứng lâu năm không có khả năng thu hồi

TP: Thành phần: Hội đồng theo QĐ số 1664./ QĐ-KHTC ngày 3/12/2019: Ô Điền, ô Phùng ( BGH); Bà Lan, bà Hương ( KHTC); Ô Hiếu ( QTPV);  Ô Bình ( CT công đoàn), Bà Huyền ( HCTC); cán bộ chuẩn bị hồ sơ: Bà Trang,  Ô Dương ( KHTC)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-17:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

 

Thời gian:

 

+ Sáng từ 8h - 11h: Khoa QLTN, TTĐTTNCXH, TTUTCN&HTKN.

 

+ Chiều từ 14h - 17h: TTNN&THUD.

 

Thành phần: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

 

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Tiểu Ban Văn kiện họp triển khai kế hoạch

TP: Tiểu ban chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XV (theo quyết định)

Trưởng tiểu ban

 

Thứ Năm

12/12

 

 

 - 08:00-17:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

 

Thời gian:

 

+ Sáng từ 8h - 11h: Khoa CNTY, Trung Tâm ĐT&NCTSVĐB.

 

+ Chiều từ 14h - 17h: TT ĐT&PTQT, Chương trình tiên tiến

Thành phần: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

 

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Giáp, ngành Khoa học Môi trường

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây Ba kích”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Nguyên.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định số 4568/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ GD&ĐT

- Các cá nhân quan tâm, Phòng KHCN

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Sáu

13/12

 - 07:30 - 08:30: Văn phòng khoa NH

Họp Chi ủy, chi ủy mở rộng

TP:  BCN khoa, ban chi ủy, T.Dũng, T.Ưng

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:30 - 11: 30: Văn phòng khoa NH

Họp Chi bộ, kiểm điểm Đảng viên và họp khoa

TP:  Toàn thể  Đảng viên trong chi bộ và CBGV trong khoa kể cả cán bộ hợp đồng.

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-17:00: Tại các đơn vị

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị

 

Thời gian:

 

+ Sáng từ 8h - 11h: Khoa CNSH&CNTP.

 

+ Chiều từ 14h - 17h: Phòng HC-TC.

 

Thành phần: Phòng QT-PV ( Ông Hiếu, Bà Hiền, Bà Vân, Bà Mai) Phòng KH-TC ( Bà Hương, ông Phước, ông Dương) lãnh đạo phụ trách và chuyên viên quản lý tài sản của đơn vị.

 

Nguyễn Thanh Hiếu

 

Thứ Bảy

14/12

 - 07:30-12:00: Tỉnh ủy TN

Hội thảo “Phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TP: BGH (Ô. Điền)

Ban Bí thư TW

 

Chủ Nhật

15/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,6; C.Lân T3,4; C.Xuyến T5.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3854
Hôm nay 10262
Hôm qua 11794
Tuần này 35241
Tuần trước 96590
Tháng này 3169373
Tháng trước 3494688
Tất cả 39883807

Lượt truy cập: 39883842

Đang online: 3872

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ