Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
01/06/2012 10:38 - Xem: 2350

Kết luận của Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên của GVCN qua đợt kiểm tra tháng 4/2012

Kết luận của Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên của GVCN qua đợt kiểm tra tháng 4/2012

 

1. Công tác giáo dục cho sinh viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cho sinh viên là trách nhiệm của cả tập thể cán bộ viên chức trong toàn trường;

2. Qua đợt kiểm tra vừa qua cho thấy, công tác QLSV của GVCN lớp còn nhiều bất cập, chưa hoàn thành nhiệm vụ; GVCN chưa thực sự quan tâm đến lớp, việc họp lớp và cố vấn học tập cho sinh viên của GVCN hầu như chưa thực hiện; GVCN chưa hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo Quyết định 90/QĐ-HSSV ngày 20/10/2010 “Về việc ban hành “Quy định tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

3. Việc phát hiện sinh viên vi phạm Quy chế HSSV, xử lý sinh viên vi phạm phải từ cấp cơ sở đó là: từ BCS lớp đến GVCN lớp, đến BCN khoa và cuối cùng là nhà trường (phòng CT HSSV là thường trực);

4. Ban chủ nhiệm các khoa phải chỉ đạo các GVCN có trách nhiệm họp, sinh hoạt lớp theo đúng lịch của nhà trường đã xây dựng, các khoa phải bình xét đạo đức cho sinh viên theo định kỳ (mỗi năm 2 lần theo từng học kỳ) và đăng ký lịch, thời gian, thành phần cụ thể để Nhà trường cử phòng chức năng tham dự;

5. Việc xếp loại, phân loại lớp (như các tập thể lớp, cá nhân sinh viên đạt Xuất sắc, tiên tiến) phải theo đúng quy chế;

6. Vào đầu năm học 2012 - 2013 nhà trường mở lớp tập huấn cho GVCN về khai thác phần mềm QLSV, nhất là công tác QLSV và cố vấn học tập cho sinh viên;

7. BCN các khoa góp ý quyển sổ theo dõi học tập, rèn luyện của sinh viên (bằng văn bản) và gửi cho Nhà trường qua phòng CT HSSV để tổng hợp và đề nghị ĐHTN chỉnh sửa cho hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, nếu trong 1 tháng ĐHTN không chỉnh sửa thì Nhà trường mạnh dạn chỉnh sửa cho hợp lý;

8. Tăng cường công tác kiểm tra QLSV, đặc biệt là công tác Cố vấn học tập cho sinh viên của GVCN (mỗi năm 2 lần) và kiểm tra đột xuất;

9. Sẽ xây dựng bộ tiêu chí để chấm điểm cho GVCN được sát thực hơn, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị, hội thảo các tiêu chí trước khi ban hành văn bản chính thức;

10. Giao cho phòng CT HSSV, phòng TTrKT&ĐBCLGD kiểm tra, đánh giá việc cố vấn học tập cho sinh viên của GVCN, việc họp và sinh hoạt lớp của GVCN theo lịch, theo từng tháng và báo lại cho bộ phận giám sát, từ đó có kết quả đánh giá thi đua về các mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GVCN;

11. Nhà trường sẽ đánh giá, xét khen tặng các danh hiệu thi đua đối với GVCN và cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngược lại, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị trừ khối lượng công tác GVCN và cố vấn học tập hoặc bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ hoàn thành theo từng học kỳ, từng năm học;

Trên đây là toàn bộ kết luận của Hiệu trưởng qua Hội nghị đánh giá công tác QLSV của GVCN lớp năm 2012, đề nghị thủ trưởng các đơn vị, GVCN các lớp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

 

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 2141
Hôm nay 18175
Hôm qua 20853
Tuần này 121325
Tuần trước 141553
Tháng này 4061047
Tháng trước 4201823
Tất cả 43947945

Lượt truy cập: 43947945

Đang online: 2141

Ngày hôm qua: 20853

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ