Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
11/01/2017 16:18 - Xem: 832

Nghị quyết hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 04/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Chín để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Tám của BCH Đảng bộ và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2017.

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 47-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI CHÍN

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 04/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Chín để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Tám của BCH Đảng bộ và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2017.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

              - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Chỉ đạo các chi bộ sơ kết “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020 và các Đề án của Đảng ủy trường.

- Tổ chức rà soát, bổ sung và quy hoạch cấp ủy các cấp: Đảng ủy và Chi ủy giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025.

- Hoàn thành đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 và báo cáo với Đoàn thẩm định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tham gia quản lý lớp học lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng đợt 2/2016.

            - Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đảng dịp 3/2/2017.

            - Thực hiện các chế độ báo cáo công tác Đảng năm 2016 với Đảng ủy ĐHTN và tại Đảng bộ.

            * Công tác tổ chức cán bộ:

- Rà soát vị trí việc làm tại các đơn vị.

- Giao cho phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế xây dựng đề án thành lập Trung tâm “Ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo”.

- Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Địa tin học.

 1. .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

- Hoàn thành hồ sơ thẩm định và xét tốt nghiệp cho cao học K22.

- Xây dựng xong đề án mở ngành chương trình chất lượng cao ngành Thú y, Bảo vệ thực vật và An toàn vệ sinh thực phẩm  bậc đại học.

- Thẩm định hồ sơ nhập học hệ liên thông.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để thực hiện quy định về khối lượng giảng dạy,vượt giờ.

- Rà soát, xây dựng chương trình đào tạo liên thông ngang, dành 10 tín chỉ/ 1 chương trình đào tạo để liên thông ngang.

* Công tác HSSV:

- Xây dựng phương án an ninh trật tự toàn trường hiệu quả trên nguyên tắc không tuyển thêm nhân sự.

* Hành chính tổ chức:

- Chuẩn bị báo cáo và xây dựng kế hoạch cho Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016.

- Bố trí lại trật tự cảnh quan khu làm việc mới.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

- Chỉ đạo tốt việc xây dựng và hoàn thiện đề án chuyển giao TBKT sản xuất rau với tỉnh Thái Nguyên.

- Đánh giá kết quả triển khai hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ với Bộ NN&PTNT.

 • Tổ chức tốt Hội nghị UNTA.

* Quản trị phục vụ:

 • Điều chuyển và sắp xếp lại các khu làm việc cho các đơn vị: Phòng máy tính TTNN&THUD, Phòng máy tính Khoa QLTN, Phòng làm việc các khoa KT&PTNT, Khoa KHCB.

* Kế hoạch tài chính:

- Triển khai giải ngân đúng kế hoạch và thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học.

 • Quyết toán các công trình xây dựng và các khoản tạm ứng.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Hoàn thành bản thảo báo cáo đánh giá trường nội bộ trước tháng 20/12.
 • Tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn đầu ra.

* Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

 • Tăng cường thanh kiểm tra công tác thi hết học phần.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn trường.
 • Công đoàn trường tổ chức tặng quà ủng hộ hỗ trợ giáo dục miền núi năm 2016.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

              - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động tới từng CBVC, đảng viên, người lao động.

- Ban hành chương trình hành động và chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ ĐH 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội các cấp.

- Tiếp tục thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020 và các Đề án của Đảng ủy trường.

 • Ra quyết định kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú được phê duyệt.

            - Tiếp tục hướng dẫn thủ tục kết nạp Đảng dịp 3/2.

            - Thực hiện các chế độ báo cáo công tác Đảng năm 2016 với Đảng ủy ĐHTN và tại Đảng bộ.

- Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở, giai đoạn 2016-2019”.

- Tổng kết và xây dựng kế hoạch hoạt động của các Ban Đảng.

- Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hoạt động của các Ban Đảng, các chi bộ trong năm 2017.

- Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Hoàn thành hồ sơ phân loại đảng viên năm 2016 (đánh giá phân loại, bổ sung sơ yếu lý lịch, kê khai tài sản).

 • Tổ chức kết nạp đảng đợt 22/12 xong trước nghỉ Tết Nguyên đán.
 • Tiếp tục hướng dẫn và thu hồ sơ kết nạp đảng cho dịp 3/2/2017.

            * Công tác tổ chức cán bộ:

 • Thành lập bộ phận ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong phòng KHCN-QHQT.
 • Thành lập Văn phòng chương trình đào tạo chất lượng cao (Excellent Training Office).
 • Đánh giá năng lực thực hành máy tính cán bộ phục vụ đào tạo (các chuyên viên).
 • Thay đổi tên Trung tập Tư vấn và Dịch vụ sinh viên thành “Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ sinh viên”.
 • Rà soát qui chế kéo dài thời gian làm việc sau tuổi nghỉ hưu cho cán bộ có trình độ cao.
 • .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

 • Tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cao học .
 • Tổ chức lễ tốt nghiệp cho cao học K22 và bậc đại học ngành thú y K44 (ngày 18/1/2007).
 • Xây dựng phương án tuyển sinh năm 2017 (giảm qui mô nhằm nâng cao chất lượng).
 • Hoàn thiện khung chương trình đào tạo liên thông ngang.
 • Tổng kết chương trình tiên tiến, đề xuất đề án chương trình chất lượng cao giai đoạn 2017-2020.
 • Thực hiện khoán quản lý kinh phí thực hành, thực tập và rèn nghề cho các khoa chuyên môn.

* Công tác HSSV:

 • Tổ chức sơ kết học kỳ 1 theo đúng tiến độ.
 • Làm tốt công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán.
 • Xây dựng đề án làm việc 1 cửa hỗ trợ sinh viên.

* Hành chính tổ chức:

 • Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức (ngày 18/1/2017).
 • Phối hợp với Ban tết tổ chức các hoạt động trong ngày tết.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Tổng kết công tác NCKH và HTQT, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
 • Xây dựng qui định bắt buộc NCKH của cán bộ giảng dạy.
 • Xây dựng đề án xin kinh phí chương trình ươm tạo công nghệ và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

* Quản trị phục vụ:

 • Hoàn thành việc di chuyển đưa vào hoạt động các phòng máy tính phòng học POHE.
 • Hoàn thành các công trình xây dựng đang dang dở (nhà xe, tường rào vvv…)
 • Qui hoạch chi tiết khu trải nghiệm và khởi nghiệp khoa CNTY.
 • Rà soát và điều tiết trang thiết bị văn phòng các đơn vị làm việc.

* Kế hoạch tài chính:

 • Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017.
 • Thanh quyết toán các đề tài dự án năm 2016.
 • Xây dựng chế độ trả lương cho lãnh đạo các viện và trung tâm tự chủ.
 • Xây dựng qui chế hỗ trợ cán bộ tham gia nghiên cứu tại các viện trung tâm.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Triển khai đánh giá kiểm định nhà trường đồng cấp của ĐHTN.

* Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

 • Tăng cường thanh kiểm tra việc lên lớp giảng dạy và học tập của sinh viên tháng 1 giáp tết và sau tết.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và kế hoạch toàn khóa.
 • Phát động phong trào ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn thanh niên.
 • Hoạt động của công đoàn tặng quà gia đình chính sách và cán bộ lãnh đạo hưu trí.

2.4. Công tác khác

- Phân công trực Tết nguyên đán 2017: Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 vui khỏe, an toàn, tiết kiệm, thăm hỏi gia đình chính sách và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 6925
Hôm nay 5161
Hôm qua 13988
Tuần này 85364
Tuần trước 81375
Tháng này 2569158
Tháng trước 3294874
Tất cả 36846728

Lượt truy cập: 36846728

Đang online: 6925

Ngày hôm qua: 13988

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ