Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin Tức Đào tạo
28/06/2013 16:04 - Xem: 2588

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013 (28/06/2013)

Căn cứ kết quả đăng ký học của sinh viên trong giai đoạn 2 học kỳ 3 Phòng Đào tạo đã thực hiện thông kê kết quả đăng ký.
Các lớp học phần dưới 20 người nếu sinh viên đồng ý học sẽ phải nộp đơn đăng ký 
học phần (theo mẫu đơn này) với phòng đào tạo trong các ngày 01,06,07/07/2013 nếu không phòng Đào tạo sẽ hủy kết quả đăng ký và 
hủy môn học phần đó 
STT Học phần Số SV đăng ký
1 Bệnh cây nông lâm nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 1
2 Chăn nuôi lợn-2-12 (HK3_GD2.01) 1
3 Cơ sở hạ tầng nông thôn-2-12 (HK3_GD2.01) 1
4 Giới trong khuyến nông & PTNT-2-12 (HK3_GD2.01) 1
5 Kinh tế phát triển nông thôn-2-12 (HK3_GD2.01) 1
6 Thú y-2-12 (HK3_GD2.01) 1
7 Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ thực phẩm)-2-12 (HK3_GD2.01) 1
8 Chẩn đoán và thiết kế nông lâm kết hợp-2-12 (HK3_GD2.01) 2
9 Công nghệ enzyme-2-12 (HK3_GD2.01) 2
10 Định giá đất và bất động sản-2-12 (HK3_GD2.01) 2
11 Giao đất thu hồi đất-2-12 (HK3_GD2.01) 2
12 Kinh tế quốc tế-2-12 (HK3_GD2.01) 2
13 Phân tích thực phẩm-2-12 (HK3_GD2.01) 2
14 Hóa học-2-12 (HK3_GD2K44.02) 3
15 Khoa học phong thuỷ-2-12 (HK3_GD2.01) 3
16 Khuyến nông theo định hướng thị trường-2-12 (HK3_GD2.01) 3
17 Lâm sản ngoài gỗ-2-12 (HK3_GD2.01) 3
18 Marketing nông nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 3
19 Thuế nhà nước-2-12 (HK3_GD2.01) 3
20 Tiếng Anh chuyên ngành (Quản lý đất đai)-2-12 (HK3_GD2.01) 3
21 Quy hoạch sử dụng đất-2-12 (HK3_GD2.01) 4
22 Vệ sinh an toàn thực phẩm-2-12 (HK3_GD2.01) 4
23 Châm cứu chữa bệnh vật nuôi-2-12 (HK3_GD2.01) 5
24 Dịch tễ học thú y-2-12 (HK3_GD2.01) 5
25 Điều tra và phân loại rừng-2-12 (HK3_GD2.01) 5
26 Côn trùng lâm nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 6
27 Nguyên lý kế toán-2-12 (HK3_GD2.01) 6
28 Chăn nuôi chuyên khoa-2-12 (HK3_GD2.01) 7
29 Lịch sử các học thuyết kinh tế-2-12 (HK3_GD2.01) 7
30 Vật lý 1-2-12 (HK3_GD2K44.01) 7
31 Động vật rừng-2-12 (HK3_GD2.01) 8
32 Khí tượng nông nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 8
33 Phát triển cộng đồng-2-12 (HK3_GD2.01) 8
34 Vệ sinh thú y-2-12 (HK3_GD2.01) 8
35 Xã hội học nông thôn-2-12 (HK3_GD2.01) 8
36 Rừng và môi trường-2-12 (HK3_GD2.01) 10
37 Đăng ký, thống kê đất đai-2-12 (HK3_GD2.01) 12
38 Hóa sinh động vật-2-12 (HK3_GD2.01) 13
39 Phân loại thực vật-2-12 (HK3_GD2.01) 13
40 Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y-2-12 (HK3_GD2.01) 13
41 Vật lý 1-2-12 (HK3_DKGD2.01) 13
42 Công nghệ chế biến dầu thực vật-2-12 (HK3_GD2.01) 14
43 Đánh giá đất-2-12 (HK3_GD2.01) 15
44 Giáo dục thể chất 1-2-12 (HK3_GD2.01.TH) 16
45 Sinh học phân tử-2-12 (HK3_GD2.01) 16
46 Vi sinh vật thú y-2-12 (HK3_GD2.01) 16
47 Bệnh cây lâm nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 21
48 Hóa học-2-12 (HK3_DKGD2.02) 2TC 23
49 Hoá sinh thực vật-2-12 (HK3_GD2.01) 23
50 Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội-2-12 (HK3_GD2.01) 26
51 Hóa học thực phẩm-2-12 (HK3_GD2.01) 29
52 Vật lý 2-2-12 (HK3_GD2.01) 29
53 Hóa học-2-12 (HK3_DKGD2.01) 2TC 31
54 Thống kê toán học lâm nghiệp-2-12 (HK3_GD2.01) 34
55 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_DKGD2.01) 34
56 Giáo dục thể chất 3-2-12 (HK3_GD2.01.TH) 37
57 Công nghệ môi trường-2-12 (HK3_GD2.01) 38
58 Phương pháp nghiên cứu & Thống kê TNMT-2-12 (HK3_GD2.01) 39
59 Giáo dục thể chất 4-2-12 (HK3_GD2.01.TH) 40
60 Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_GD2.01) 40
61 Giáo dục thể chất 5-2-12 (HK3_GD2.02.TH) 41
62 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_GD2.03) 2TC 41
63 Giáo dục thể chất 2-2-12 (HK3_GD2.01.TH) 47
64 Hóa học-2-12 (HK3_GD2.03) 3TC 48
65 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_GD2.02) 50
66 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_GD2.04) 50
67 Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_GD2.01) 59
68 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_GD2.01) 60
69 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_GD2.03) 60
70 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_GD2.01) 60
71 Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_GD2.03) 60
72 Nhà nước và Pháp luật-2-12 (HK3_GD2.01) 62
73 Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_GD2.02) 63
74 Vật lý 1-2-12 (HK3_GD2.01) 66
75 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_GD2.02)(3TC) 66
76 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_GD2.01 K44) 68
77 Phương pháp tiếp cận khoa học-2-12 (HK3_GD2.01) 70
78 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_GD2.02) 76
79 Hóa học-2-12 (HK3_GD2.01) 3TC 80
80 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_GD2.01) 80
81 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_GD2.02) 80
82 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_GD2.03) 80
83 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_GD2.04) 80
84 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_GD2.01) 80
85 Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_GD2.02) 80
86 Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_GD2.01) 80
87 Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_GD2.01) 80
88 Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_GD2.01) 81
89 Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_GD2.03) 81
90 Tin học đại cương-2-12 (HK3_GD2.01) 86
91 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_GD2.01)(3TC) 88
92 Di truyền-2-12 (HK3_GD2.01) 90
93 Di truyền-2-12 (HK3_GD2.02) 90
94 Hóa học-2-12 (HK3_GD2.02) 3TC 90
95 Sinh lý thực vật-2-12 (HK3_GD2.01) 90
96 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_GD2.01)(2TC) 90
97 Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_GD2.02)(2TC) 90
98 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_GD2.02) K44 91
99 Sinh học đại cương-2-12 (HK3_GD2.01) 94
100 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_DKGD2.02) 111
101 Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_GD2.02) 129
102 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_DKGD2.01) 158

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 6457
Hôm nay 10961
Hôm qua 13054
Tuần này 69919
Tuần trước 117384
Tháng này 3107461
Tháng trước 3494688
Tất cả 39821895

Lượt truy cập: 39821895

Đang online: 6457

Ngày hôm qua: 13054

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ