Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
21/02/2017 16:25 - Xem: 1117

V/v triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Thực hiện Công văn số 3015/ĐHTN ngày 16/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đối tượng kê khai: Ban Giám hiệu; các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng; các Trưởng khoa, Phó trưởng khoa; các Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm (có danh sách và mẫu gửi kèm theo).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng kê khai của đơn vị mình triển khai thực hiện và gửi 03 bản kê khai gốc về Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp báo cáo Đại học Thái Nguyên.

VĂN BẢN KÈM THEO:

Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ 

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Danh sách cán bộ, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Mẫu kê khai tài sản năm 2016 (Ban hành theo Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2015)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4192
Hôm nay 14417
Hôm qua 17661
Tuần này 122158
Tuần trước 116788
Tháng này 3437802
Tháng trước 3454571
Tất cả 40471423

Lượt truy cập: 40471516

Đang online: 4238

Ngày hôm qua: 17661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ