Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo về việc chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019. Sau khi có kết quả thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019, Phòng KT&ĐBCLG đã nhận được 27 đơn xin phúc khảo lại bài thi (Có danh sách cụ thể kèm theo). Để có điểm sơ kết học kỳ I cho sinh viên theo đúng kế hoạch của Nhà trường, phòng KT&ĐBCLGD thông báo các khoa, trung tâm về kế hoạch phúc khảo: Thời gian nhận bài thi: từ ngày 16 - 21/01/2019 Tổ chức chấm phúc khảo bài thi: Thời gian: Từ ngày 21 - 23/01/2019 Địa điểm: Phòng KT&ĐBCLGD Các khoa/trung tâm có sinh viên phúc khảo, Nhà trường đề nghị các khoa/trung tâm có sinh viên phúc khảo bài thi lập danh sách giảng viên đã chấm thi (lần 1), danh sách giảng viên sẽ chấm Phúc khảo (lần 2) và gửi kèm bài thi đã được niêm phong lên phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 21/01/2019.

Công văn v/v góp ý các văn bản khảo thí
Công văn v/v góp ý các văn bản khảo thí

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban giám hiệu về việc nấng cao chất lượng đào tạo và tăng cường công tác đảm bảo chất lượng , đồng thờ thực hiện kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019 của Nhà trường, ngày 12/12/2018 Nhà trường đã ra công văn số 1668/CV-KT-ĐBCLGD v/v góp ý các văn bản khảo thí.

Công văn v/v Kiểm tra công tác khảo thí năm học 2018-2019
Công văn v/v Kiểm tra công tác khảo thí năm học 2018-2019

Nhăm hỗ trợ các đơn vị về quản lý và triển khai các hoạt động về công tác khảo thí, Đại học Thái Nguyên tiến hành kiểm tra công tác khảo thí tại các đơn vị

Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung, thay thế ngân hàng đề thi kết thúc  học phần năm 2017
Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung, thay thế ngân hàng đề thi kết thúc học phần năm 2017

Thực hiện Công văn số 1054/CV-KT&ĐBCLGD ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc “V/v Rà soát, bổ sung, thay thế ngân hàng đề thi kết thúc Học phần” năm 2017, thực hiện Quyết định 1258/QĐ-ĐHNL-KT&ĐBCLGD ngày 04/10/2016 của nhà trường về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm thi kết thúc học phần, thực hiện nhiệm vụ cải tiến và khắc phục tồn tại sau Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Nhà trường yêu cầu các Bộ môn ở các Khoa, Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học ứng dụng tiến hành rà soát lại toàn bộ các bộ Ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc học phần, bao gồm toàn bộ các Học phần do từng Bộ môn quản lý - giảng dạy cho cả hệ Đại học và Sau Đại học.

Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm thi kết thúc học phần
Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm thi kết thúc học phần

Ngày 04/10/2016, Trường Đại học Nông Lâm đã ra quyết định số 1258/QĐ-ĐHNL-KT&ĐBCLGD về việc ban hành Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Nông Lâm

Web các đơn vị
Đang online 9448
Hôm nay 8681
Hôm qua 19358
Tuần này 8681
Tuần trước 141553
Tháng này 3948403
Tháng trước 4201823
Tất cả 43835301

Lượt truy cập: 43835301

Đang online: 9448

Ngày hôm qua: 19358

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ