Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kế hoạch hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc Hội đồng thi Tin học Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015
Kế hoạch hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc Hội đồng thi Tin học Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015, Văn phòng Đề án Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHNL tổ chức hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc, tư vấn miễn phí cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học đợt thi ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Thông báo chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015
Thông báo chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015

Thực hiện kế hoạch tháng 7,8 năm 2015, từ ngày 4-7 tháng 8 năm 2015 tổ đề án Tin học - Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học - Trường ĐHNL tiến hành thu hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015.

Kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học  trình độ B theo chuẩn IC3 tháng 7 năm 2015
Kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 tháng 7 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án CNTT - Trường ĐHNL thông báo kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu học, ôn luyện như sau:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 5 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 5 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu thi (ưu tiên SV K43) đợt 5 năm 2015 như sau:

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 4 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 4 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 22 tháng 06 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015, ngày thi 07/06/2015.

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 18 tháng 04 năm 2015.

Danh sách sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 Quốc tế được xét miễn thi chuẩn đầu ra
Danh sách sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 Quốc tế được xét miễn thi chuẩn đầu ra

Hiện nay, nhà trường đã nhận được danh sách, minh chứng sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 Quốc tế và đã tiến hành xét miễn thi chuẩn đầu ra cho 84 bạn sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 Quốc tế, công nhận điểm 10 cho các phần thi lý thuyết, thực hành.

Thông báo hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả thi đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Thông báo hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả thi đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Căn cứ kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 28 tháng 05 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015, ngày thi 07/06/2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 4 năm 2015, ngày thi 07/06/2015.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 28 tháng 05 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2015, ngày thi 22,23/05/2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 3 năm 2015, ngày thi 122,23/5/2015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 4 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 4 năm 2015

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn về trình độ tin học khi ra trường. Ban chỉ đạo đề án gửi kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu thi (ưu tiên SV K43) đợt 4 năm 2015 như sau:

Thông báo nộp minh chứng xét miễn thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 và tiếng Anh Quốc tế
Thông báo nộp minh chứng xét miễn thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên K43 đạt chứng chỉ Tin học IC3 và tiếng Anh Quốc tế

Căn cứ kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Nhà trường giao cho Văn phòng đề án phối hợp với phòng Đào tạo kiểm tra, rà soát chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học của sinh viên K43 và các sinh viên K42 trở về trước.

Mẫu xác nhận kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học của người xin vào Đảng
Mẫu xác nhận kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học của người xin vào Đảng

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học gửi mẫu xác nhận kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học của người xin vào Đảng (dành cho Sinh viên đã thi đạt các chứng chỉ chuẩn đầu ra nhưng chưa được cấp chứng chỉ).

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 07 tháng 02 năm 2015.

Web các đơn vị
TS
Đang online 159
Hôm nay 1312
Hôm qua 20975
Tuần này 72219
Tuần trước 93422
Tháng này 2745355
Tháng trước 3167202
Tất cả 35572003

Lượt truy cập: 35572078

Đang online: 188

Ngày hôm qua: 20975

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ