Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Chất lượng giáo dục Cam kết chất lượng giáo dục

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

23/06/2021 08:47 - Xem: 1907
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:
Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN