Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục thực tế

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020-2021

23/06/2021 08:47 - Xem: 1388
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế              

Biểu mẫu 18-A: Công khai quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm

Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học

Biễu mẫu 18-C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Biểu mẫu 18C-ĐHTN: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Biểu mẫu 18-D: Công khai thông tin giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở biên soạn

Biểu mẫu 18D-ĐHTN: Công khai danh sách, tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo

Biểu mẫu 18-E- Đại học: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Biểu mẫu 18-E- Sau Đại học:: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Biểu mẫu 18-H: Công khai thông tin Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

Biểu mẫu 18-I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

Biểu mẫu 18-K: Công khai thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN