Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Điều kiện ĐBCL giáo dục Cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021

23/06/2021 08:47 - Xem: 1668
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai diện tích đất, tổng diện tích xây dựng

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Biểu mẫu 19-C: Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

Biểu mẫu 19-D: Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN