Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Điều kiện ĐBCL giáo dục Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021

23/06/2021 08:47 - Xem: 1620
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Biểu mẫu 20-C: Công khai thông tin về tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Biểu mẫu 02-ĐHTN: Công khai sơ lược lý lịch giảng viên phân theo khối ngành

Biểu mẫu 03-ĐHTN: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN