Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Biểu mẫu

Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

20/09/2022 10:33 - Xem: 926
Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

STT

Loại khảo sát

Đường link

1

 Công văn số 755/CV-ĐHNL-QLCL ngày 19/09/2022 v/v khảo sát giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

Công văn

2

 Hướng dẫn điền phiếu khảo sát

 Hướng dẫn

3

 Khảo sát Giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục 

Link Giảng viên

4

 Khảo sát CBQL, CV, Nv về các yếu tố đảm bảo chất  lượng giáo dục

Link CBQL, CV, Nv

BÀI VIẾT LIÊN QUAN