Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Giải thưởng KHCN

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020

30/11/2020 15:52 - Xem: 1181

Quyết định số 3346/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2020 về việc cấp giấy chứng nhận cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Ba và giải Khuyến khích Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

Trường Đại học Nông lâm có 01 đề tài đạt giải Ba và 02 đề tài đạt giải Khuyến khích

BÀI VIẾT LIÊN QUAN