Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2022 - 2023

18/08/2022 13:48 - Xem: 524

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2022 - 2023:

Thầy/Cô vui lòng vào đường link này để đổi giờ trực tuyến

Hoặc download mẫu đơn theo link này.
(Thầy/Cô làm Đơn đổi giờ trước thời gian thực hiện ít nhất 01 ngày!)

Tệp hướng dẫn đăng ký đổi giờ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN