Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ II năm học 2022 - 2023

18/08/2022 13:48 - Xem: 2122

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ II năm học 2022 - 2023:

Thầy/Cô vui lòng vào đường link này để đổi giờ trực tuyến

Thầy cô tải mẫu đơn theo link này (đối với GV phải đổi giờ nhiều lượt cùng lúc).
 

(Thầy/Cô làm Đơn đổi giờ trước thời gian thực hiện ít nhất 01 ngày! (Chậm nhất 16h30 ngày hôm trước)

Và phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị)

Chi tiết xem trong Tệp hướng dẫn đăng ký đổi giờ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN