Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Kế hoạc kiểm tra sinh viên ở ngoại trú năm học 2023-2024

18/10/2023 15:55 - Xem: 160
Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN