Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Kết quả nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ

05/11/2021 08:22 - Xem: 1103

Thực hiện Quyết định số 883/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc – Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Ngọc Lan đã tiến hành họp đánh giá kết quả các sản phẩm thuộc đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Văn Điền - Trường Đại học Nông Lâm - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lê Minh - Trường Đại học Nông Lâm, GS.TS. Đào Thanh Vân – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Đỗ Thùy Ninh – Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng - Trường Đại học Nông Lâm.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các sản phẩm thuộc đề tài được đánh giá, nghiệm thu: Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Báo cáo đánh giá thực trạng chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi trong thời gian qua; Báo cáo tổng kết các hình thức hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thảnh công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực; Báo cáo đề xuất hoàn thiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thảnh công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực trong thời gian tới; Bản kiến nghị với Chính phủ và Bộ NN&PTNT những nội dung cần hoàn thiện của chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc; Sổ tay hướng dẫn hộ nông dân, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc Việt Nam.

Hội đồng kết luận: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

PGS.TS. Đinh Ngọc Lan báo cáo kết quả thực hiện

Hội đồng trao đổi, thảo luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN