Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

12/01/2021 10:00 - Xem: 1577
Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tập đoàn Vinaeximco Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn Vinaeximco ngày 10/9/2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN