Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2020

09/10/2020 10:10 - Xem: 1950
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

111/QĐ,ĐHNL-ĐT

26/02/2020

Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

112/QĐ,ĐHNL-ĐT

26/02/2020

Tải về

3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

200/QĐ,ĐHNL-ĐT

18/3/2020

Tải về

4

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

201/QĐ,ĐHNL-ĐT

18/3/2020

Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

348/QĐ,ĐHNL-ĐT

22/5/2020

Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

375/QĐ-ĐHNL-ĐT

29/5/2020

Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

376/QĐ-ĐHNL-ĐT

29/5/2020

Tải về

8

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

377/QĐ-ĐHNL-ĐT

29/5/2020

Tải về

9

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

855/QĐ-ĐHNL-ĐT

8/10/2020

Tải về

10

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

856/QĐ,ĐHNL-ĐT

8/10/2020

Tải về

11

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

857/QĐ,ĐHNL-ĐT

8/10/2020

Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN