Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Quyết định thành lập đội An ninh xung kích khu nội trú KTX A và K

27/05/2019 15:40 - Xem: 1142
Căn cứ Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07/9/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Ban hành quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN