Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

10/10/2016 16:22 - Xem: 925
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

 

Quyết định về việc cấp bổ sung hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1292/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/10/2016 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 395/QĐ-ĐHNL-HSSV 04/04/2017 Tải về
3 Quyết định về việc cấp bổ sung hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo (từ kỳ II năm học 2016-2017 đến hết kỳ I năm học 2017-2018 422/QĐ-ĐHNL-HSSV 12/04/2017 Tải về
4 Quyết định về việc cấp bổ sung hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo (từ kỳ II năm học 2016-2017 đến hết kỳ I năm học 2017-2018 1136/QĐ-ĐHNL-HSSV 28/8/2017 Tải về
5 Quyết định về việc cấp bổ sung hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo (từ kỳ II năm học 2016-2017 đến hết kỳ I năm học 2017-2018 1394/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/10/2017 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN