Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

10/10/2018 10:06 - Xem: 1480
Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy 1441/QĐ-ĐHNL-HSSV 05/10/2018 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy 275/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/3/2019  Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy 341/QĐ-ĐHNL-HSSV 25/3/2019  Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN